1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Костов, Стефан Лазаров

Kostov_Stefan

    Стефан Костов е роден на 30 март 1879 г. в София. Завършва славянска филология в Висшето училище в София (по-късно Софийският университет) през 1902 г. През 1906 г. специализира славянска филология и етнография във Виена и в Германия. От 1909 г. е уредник, а от 1924 г. е директор на Етнографския музей в София. От 1929 г. е дописен член на БАН. Умира на 27 септември 1939 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 80k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 80k в PDF формат