1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Иширков, Анастас Тодоров

Ishirkov_Atanas

    Анастас Иширков, роден на 5 април 1868 г. в Ловеч. Средното си образование завършва във Велико Търново през 1888 г. Висшето си образование получава през 1891 г. в Софийския университет със специалност „История“. Неговите интереси са насочени в областта на географията и етнографията, като е написал над 100 научни труда. Починал на 6 април 1937 г. в гр. София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 79k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 79к в PDF формат