1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg


Лични фондове в Научния архив
Плачков, Иван Пеев

Плачков, Иван

    Иван Плачков е роден на 7 януари 1864 г. в Копривщица. През 1882 г. завършва Роберт колеж в Цариград, след което е учител Пловдив и София (между 1883 и 1900 г.) Дописен член на Българското книжовно дружество от 1898 г. Действителен от 1900 г. Министър на Народната просвета между 1900 и 1901 г. и отново между 1912 и 1913 г. Деловодител на БКД между 1901 и 1910 г. Научен секретар между 1911 и 1939 г. Умира на 16 август 1942 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.77k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 77к в PDF формат