1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Каролев, Рачо Михов

Karolev_Racho

    Рачо Михов Каролев, роден на 15 февруари 1846 г. в Габрово. Завършва Киевската духовна семинария и постъпва в Киевската духовна академия, която завършва през 1871 г. Същата година слага началото на първата българска мъжка гимназия и на петокласно девическо училище. След Освобождението, той заема различни длъжности в областта на учителската професия в продължение на 40 години. През 1879 г. взима участие, като представител в изработването на конституцията на Княжеството в Търново. През 1884 г. става Народен представител в IV Обикновено народно събрание. Плодовит книжовник и преводач, автор на статии с историческо и религиозно съдържание. Починал на 12 март 1928 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 62k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 62к в PDF формат