1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Иванов, Петър Иванов

Ivanov_Patar

    Петър Иванов Иванов, роден през 1847 г. в гр. Стара Загора. През 1870 г. завършва духовната семинария в Белград. Участва във Втората българска легия. От 1871 г. започва да преподава в грдове, разположени в югоизточната част на България. През 1875 г. взима участие в подготовката на Старозагорското въстание, където бива арестуван и съден. След Освобождението публикува етнографски политически и др. статии. Починал на 2 февруари 1927 г. в гр. Стара Загора.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 60k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 60к в PDF формат