1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Моллов, Димитър Петров

Molov_Dimitar

    Димитър Моллов е роден на 7 януари 1846 г. в Елена. Първоначално учи в Беброво, родното село на баща си. През 1867 г. завършва Киевската семинария. През 1873 г. завършва медицина в Москва, където защитава и докторат през 1876 г. Участва като доброволец в Сръбско-турската война през 1876 г., а по време на Руско-турската война е губернски лекар във Видин. След Освобождението се включва политическия живот на страната. Многократно е народен представител от Прогресивнолибералната партия. Министър на народното просвещение между 1883 и 1884 г. Той е създател на първия здравен закон през 1879 г. Председател на Върховния медицински съвет между 1879 и 1882 г. Един от инициаторите за основаването на Александровска болница. Основател на Българския червен кръст. Съосновател и пръв председател на Българския лекарски съюз. Дописен член на Българското книжовно дружество от 1881 г., действителен член от 1884 г. Умира на 21 януари 1914 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 5k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 5k в PDF формат