1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Мирски, Кръстю Иванов

Mirski

    Кръстьо Мирски е роден на 14 ноември 1852 г. в Котел. Първоначалното си образование получава в родния си град. През 1870 г. заминава в Чехия, където постъпва в гимназията в Табор. През 1876 г. той учителства в Тулча, но скоро след това се преселва във Варна, където става видна фигура в обществения живот на града. Между 1880 и 1887 г. е председател на окръжния съд във Варна. Между 1888 и 1891 г. е кмет на града. Многократно е избиран за народен представител от Демократическата партия. Автор е в множество вестници и списания. Умира на 7 май 1920 г. във Варна.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 59k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 59k в PDF формат