1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Мутафчиев, Петър Стоянов

Mutavchiev_Petar

    

    Петър Мутафчиев е роден на 4 юли 1883 г. в с. Боженци, Габровско. Средното си образование завършва в Русе. През 1910 г. завършва Историко-филологическия факултет на Софийския университет. Между 1910 и 1920 г. е уредник на Средновековния отдел на Народния археологически музей. Между 1920 и 1923 г. специализира византийска история и гръцка палеография в Мюнхен. От 1923 г. е редовен доцент в СУ. От 1923 до 1939 г. чете лекции по история на Сърбия, Румъния и Османската империя до XVI в. Избран за извънреден професор от 1927 г. Мжеду 1936 и 1937 г. е декан на Историко-филологическия факултет. Редовен професор от 1937 г. Между 1939 и 1943 г. е титуляр на Катедрата по история на България. Умира на 2 май 1943 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 56k, опис 1-2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 56k в PDF формат