1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Иванов, Йордан Николов

Ivanov_Iordan

    Йордан Иванов Николов, роден на 6 януари 1872 г. в гр. Кюстендил. В родния си град завършва и средното си образование. Висшето си образование получава през 1902 г. в Софийсия университет със Славянска фиология. Неговите интереси са насочени в областта на историята и битието на народа и полага неимоверни усилия те да бъдат популяризирани у нас и чужбина. Започва да чете лекции по българска граматика и българска литература в училището за живи източни езици в Париж. От 1908 г. е действителен член на БАН и до самата си смърт взема дейно участие. Членува активно в множество дружества, културни и научни институти. Починал на 29 юли 1947 г. в гр. София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 52k, опис 1-2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 52к в PDF формат