1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Попович, Райно

 Попович, Райно

    Райно Попович е роден около 1773 г. в Жеравна. Образованието си получава в гръцки училища в Сливен, Солун и о-с Хиос. През 1819 г. с материалната помощ на Стефан Богориди открива в Котел второто елино-българско училище, където преподава от 1819 и 1826 г. През 1826 г. основава елино-българско училище и в Карлово, където преподава между 1828 и 1852 г. Негови ученици са Петър Берон, Георги Раковски, Гаврил Кръстевич, Евлоги и Христо Георгиеви, Ботьо Петков и др. Преводач на множество трудове от гръцки. Умира на 8 декември 1858 г. в Карлово.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.4k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 4к в PDF формат