1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Данаилов, Георги Тодоров

Danailov Georgi

    Георги Тодоров Данаилов е роден на 3 май 1872 г. в гр. Свищов. През 1895 г. завършва висше образование по право в Москва, а през 1897-1898 г. специализира по политическа икономия във Виена, Мюнхен и Берлин. Работи като декан в Юридическия факултет на Софийския университет (1902-1903 г., 1906-1907 г.) и като професор (1903-1939 г.). Действителен член на БКД от 1901 г. Секретар на Философско-обществения клон на БКД (1906 г.) и председател (1937-1939 г. на тогавашната БАН.). Дописен член на Баварската академия на науките в Мюнхен (1937 г.). Министър на търговията (1918 г.) и на Обществените сгради, пътища и благоустройството. Автор на трудове, в които проучва икономическото развитие на България от буржоазно-прогресивни позиции. Умира на 22 октомври 1939 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.48k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 160к в PDF формат