1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Илиев, Атанас Трифонов

Iliev_Atanas

    Атанас Илиев е роден на 2 февруари 1852 г. в Стара Загора. През 1874 г. като учител в Стара Загора започва дългогодишната му учителска дейност. През 1878 г. е учител в Горна Оряховица. Между 1888 и 1892 г. учителства в София. Дългогодишен учител и директор на Девическата гимназия в Стара Загора. Действителен член на Българското книжовно дружество от 1900 г. Началник на училищния отдел на Българската екзархия в Цариград между 1900 и 1903 г. Умира на 12 февруари 1927 г.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 46k, опис 1-2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 60к в PDF формат