1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Радославов, Васил Христов

Радославов, Васил

    Васил Радославов е роден на 15 юли 1854 г. в Ловеч. Учи в родния си град и в Априловата гимназия в Габрово, а впоследствие и в Писек и Прага, Чехия. От 1878 г. учи право във Виена, а през 1882 г. завършва във Хайделберг, Германия. След завръщането си в България работи като адвокат и се занимава с политическа дейност. Деен член на Либералната партия. Редовен член на Българското книжовно дружество от 1884 г. Министър на правосъдието (1884 - 1886 г., 1894 г.) Министър на вътрешните работи (1899 - 1900 г., 1913 -1915 г, 1916 - 1918 г.) Два пъти министър-председател на България, в периода 1886 - 1887 г. и 1913 - 1918 г. Умира на 21 октомври 1929 г. в Берлин.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 45k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 45к в PDF формат