1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Маджаров, Михаил Иванов

Madjarov_Mihail

    Михаил Маджаров е роден на 31 януари 1854 г. в Копривщица. Основното си образование завършва в родния си град , а впоследствие учи в Духовната семинария в Пловдив. През 1876 г. завършва Роберт колеж в Цариград. След Освобождението участва активно в политическия живот на страната. Многократно е избиран за народен представител като деец на Народната партия. Министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията в периода 1894 - 1898 г. Пълномощен министър в Англия между 1912 и 1913 г. Умира на 23 януари 1944 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 44k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 44k в PDF формат