1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Караславов, Георги Славов

Karaslavov_Georgi

    Георги Славов Караславов, роден на 12 януари 1904 г. в с. Дебър, Борисовград (дн. Първомай). Средното си образование завървша в родното си село. Образованието си продължава през 1924 г. в Прага и Софийския университет в Агрономо – лесовъден факултет завършвайки през 1930 г. Работи като учител и редактор на литературни периодични издания. Караславов е активна публична личност след Втората световна война и заема редица важни длъжности. Член на БКП от 1924 г. и народен предтавител в I – VII Народно събрание (1950 – 1980 г.). Починал на 26 януари 1980 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 43, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 43s в PDF формат