1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Иречек, Константин

Irechek

    Йозеф Константин Иречек, роден на 24 юли 1854 г. във Виена. Средното си образование завършва във Виена, а Висшето през 1875г. в Карловския университет в Прага. Интересите му са насочени към българите, като през 1879 г. се отправя към София, предприемайки редица научни пътувания из страната. По време на службата си в взима най-активно и близко участие в управлението и уреждането на Княжество България. Починал на 10 януари 1918 г. във Виена.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 3k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 3к в PDF формат