1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Петков, Стефан Павликянов

Петков, Стефан

    Стефан Петков е роден на 16 юни 1866 г. в Ловеч. Завършва основното си образование в родния си град, а средното си завършва в Априловската гимназия в Габрово. Следва в Гент, Белгия, със стипендия от Министерството на народното просвещение. Защитава докторат по естествени науки със специалност ботаника 1894 г. Същата година се завръща в България, където една година работи като учител. От 1895 г. е асистент в Софийския университет. Редовен доцент от 1901 г. Извънреден професор от 1906 г. От 1911 г. завеждащ Катедрата по ботаника. Ректор на СУ между 1925 - 1926 г. Действителен член на БАН от 1907 г. Автор на над 170 научни труда и публикации. Умира на 8 февруари 1951 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.38k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 38к в PDF формат