1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Пеев, Тодор, Стоянов

Пеев, Тодор

    Тодор Пеев е роден през 1842 г. в Етрополе. Първоначалното си образование получава в родния си град, а впоследствие учи в Ловеч и София. От 1865 г. се отдава на учителска дейност в Силистра, Кюстендил и Етрополе. През 1870 г. е избран за председател на Етрополския революционен комитет. Взема участие на Общото събрание на БРЦК в Букурещ през 1872 г. Член на Българскпото книжовно дружество от 1873 г. , негов деловодител и редактор на "Периодическото списание". Взема участие в Старозагорското (1875 г.) и в Априлското въстание (1876 г.) След Освобождението заема важни административни длъжности. Умира на 26 юли 1904 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.22k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 22к в PDF формат