1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Мацак, Алоис

Matzak_Alois

    Алоис Мацак е роден в с. Голямо Хлушнице при Храдец Кралове на 14 февруари 1857 г. Завършва Пражката консерватория. По покана на българското правителство, Мацак идва в България през 1892 г. Между 1892 и 1904 г. е капелмайстор на IV Плевенски пехотен полк. Между 1904 и 1914 г. е капелмайстор на Гвардейския оркестър в София , като междувременно изнася периодични симфонични концерти в столицата. В периода 1914 - 1918 г. ръководи оркестъра при Военното училище. През 1918 г. се пенсионира и се завръща в родината си. Автор на множество маршове, песни и музикални пиеси. Умира на 18 юни 1921 г. в Прага.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 195k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 195k в PDF формат