1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Петканов, Константин Николов

Петканов, Константин

    Константин Петканов е роден 29 ноември 1891 г. в Каваклия, Лозенградско. Завършва българската гимназия в Одрин през 1907 г. Между 1910 и Балканската война учителства в Малко Търново и Бунар Хисар. До 1915 г. следва славянска филология в СУ. През 30-те години сътрудничи на списания "Златорог", "Завет" и "Философски преглед". Директор на културата в Министерство на информацията между 1944 - 1947 г. Академик на БАН от 1945 г. Умира на 12 февруари 1952 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.184k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 184к в PDF формат