1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Милетич, Любомир Георгиев

Miletich_Georgiev

    Любомир Милетич е роден на 1 януари 1863 г. в Щип. През 1882 г. завършва класическата гимназия в Загреб. Следва славянска филология в Загреб и Прага, като завършва през 1885 г. Същата година е назначен за учител в Софийската класическа гимназия. През 1892 г. става един от първите преподаватели в Софийското висше училище (по-късно Софийския университет). През 1898 г. става член на Българското книжовно дружество. От 1901 г. е председател на Историко-филологическия клон на БКД. От 1926 г. е председател на Управителния съвет на БКД (вече БАН). Председател на Македонския научен институт от 1928 г. Умира на 1 юни 1937 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 111k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 111k в PDF формат