1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Матов, Димитър

Matov_Dimitar

    Димитър Матов е роден на 15 май 1864 г. във Велес. Първоначалното си образование завършва в родния си град. През 1882 г. завършва класическата гимназия в Харков. През 1888 г. завършва Историко-филологическия факултет на Харковския факултет. В периода 1889 - 1890 г. е учител в българската гимназия в Солун. Между 1890 и 1892 г. специализира славянска филология във Виена и Лайпциг. От 1892 г. е учител в Софийската гимназия, както и извънреден преподавател по славянска етнография във Висшето училище (по-късно Софийския университет). Пише в сп. "Български преглед" и сред основатели на "Книжници за прочит". Умира на 15 септември 1896 г. в Дрезден.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 110k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 110k в PDF формат