1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Станимиров, Станимир

Станимиров, Станимир

    Станимир Станимиров е роден на 26 октомври 1858 г. в Габрово. Получава първоначално образование в родния си град. През 1875 г. завършва Киевската духовна семинария, а през 1883 г. - Киевската духовна академия. В същата година постъпва като учител в Габровската гимназия, където по-късно става и директор. През 1886 г. става директор на Софийската мъжка гимназия. През 1895 г. е назначен за ректор на Цариградската духовна семинария. Секретар на Св. Синод между 1914 и 1917 г. Умира на 7 януари 1943 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.10k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 10к в PDF формат