1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Златарски, Георги Николов

Zlatarski Georgi

    Георги Николов Златарски е роден на 26 януари 1854 г. в гр. Търново. Завършил е естествени науки в Загребския университет през 1880 г. Дописен член на БКД (1881-1887 г.), на управителния съвет на Дружеството (1882-1887 г.) и представител на Клона на природо-медицински науки (1898-1899 г.). Член основател и пръв председател на Българското природо-изпитателно дружество и на чуждестранни дружества в Европа. Работил е в областта на минералогията и стратиграфията. Проучва полезните изкопаеми в България. Автор е на геологическата карта на България. Умира на 9 август 1909 г. в Търново.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 71k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 71к в PDF формат