1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Каломати, Йосиф

Каломати, Йосиф

    Йосиф Каломати е роден на 2 ноември 1857 г. на о. Хиос. Получава образованието си във Френски колеж, а след това и в Роберт колеж. През 1880 г. се заселва в Сливен, където преподава френски език и музика във Френския мъжки пансион и в гимназията. През 1883 г. създава първия ученически оркестър в Източна Румелия и в България. През 1885 г. издава първия български учебник по пеене, а заедно с Роси де Юстинияни създава френски буквар за употреба в българските средни училища и гимназии. Йосиф Каломати е капелмайстор на Единадесети пехотен сливенски полк, организира духов и струнен оркестър. След уволнението му създава граждански струнен оркестър, мандолинен оркестър и ръководи любителски хорове. Събира народни песни и ги обработва в „китки“ за духов оркестър, автор е на военни маршове. Работи и като преводач. Почива на 14 май 1917 г. след заболяване от жълтеница.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.330k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 330k в PDF формат