1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Димитров, Андрей Андреев

Димитров, Андрей

    Андрей Димитров Андреев е роден в гр. Сливен на 20 май 1905 год. През 1927 г. записва музикални науки в Пражкия университет, където учи четири семестъра. През 1934 година завършва история и класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи като гимназиален учител в Ямбол, Разград и Варна.От 1947 до 1948 год. е началник на отдел „Музика“ на радио Варна, а след това и артистичен секретар на Държавния симфоничен оркестър – Варна и на Народната опера във Варна. В 1949 година се премества със семейството си в София. Работи като началник на на отделение „Художествена музика“ при Радио София. От 1950 г. е старши научен сътрудник в Института за музика при БАН. Става и първия директор на новосъздадения музей към института. Умира на 25 април 1973 в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 327, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 327 в PDF формат