1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Коцев, Никола Блажев

    Никола Коцев Блажев е роден на 8 ноември 1876 г. в гр. Кюстендил. Той е учител, музикант, диригент и композитор. Организатор е на първия по рода си събор на хоровeте на крайдунавските градове през 1910 г. Автор е на много музикални творби, между които е и най-популярния марш “Ечи ти, гордий наш Балкан”. Умира на 21 април 1945 г. в гр. София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 318k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 316k в PDF формат