1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Чешмеджиев, Йосиф

    Роден е на 8 декември 1890 г. в Скопие. Учи музика при Атанас Бадев в Солун, а през 1899 г. постъпва в Българската духовна семинария в Цариград. От 1909 г. следва композиция в Лайпцигската консерватория. От 1913 г. е последователно гимназиален учител във Видин, Ямбол (1914­1920 г.) и София (1920-1927; 1930-1932 г.). Образцов учител при ДМА (1921-1924 г.). Сътрудник-записвач на народни песни в отдел „Народна музика” при Народния етнографски музей (1928-1931 г.). Музикален редактор на вестник „Македония” (1925­1933 г.) и редактор на музикална библиотека „Пантеон” (до 1934). Ръководи македонския смесен хор „Шар” (от 1926), както и смесения хор „Юнак” (от 1933 г.). Има широка просветна дейност за музикално ограмотяване сред турското население в България. Умира на 28 април 1964 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 317k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 317k в PDF формат