1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Бойчев, Димо

Бойчев, Димо

    Димо Бойчев Пенев е роден през 1878 г. в с. Ичера, Сливенско. Завършва Педагогическото училище в Казанлък. Между 1896 и 1923 г. е учител в с. Градец, с. Ичера, Пловдив и София. Между 1923 г. и 1935 г. е гимназиален учител в Българското училище в Пера и Цариград. Създава първата детска музикална китка през 1905 г. в Пловдив. Председател на Съюза на детските музикални китки от 1912 г. до 1923 г. Умира през 1966 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.292, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 292 в PDF формат