1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Чичовска, Весела

Чичовска, Весела

    Весела Чичовска е родена на 14 януари 1940 г. в Пловдив. През 1957 г. завършва Руската гимназия в София. Весела Чичовска завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1964 г. Специализира в Русия през 1974 г. Кандидат на науките (1968). Доктор на науките (1988). От 1962 г. година работи като архивист в Централния държавен архив. Н.с. II ст. (1969), н.с. I ст. (1972), ст.н.с. II ст. (1977), ст.н.с. I ст. (1990) в Института по история–БАН. В периода 1989-1993 г. е ръководител на секция „Най-нова история“ в Института по история – БАН. Член на СНС по нова и най-нова история – ВАК. Весела Чичовска почива на 16 юни 1995 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.289, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 289 в PDF формат