1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Пухлев, Алекси Романов

Пухлев, Алекси Романов

    Академик Алекси Романов Пухлев е роден на 8 септември 1905 г. в Габрово. Основното и средното си образование получава в родния си град. Завършва висшето си образование в Медицинския факултет на Софийския университет през 1931 г. След дипломирането си и до 1937 г. работи в Трявна като общински лекар. През 1938 г. постъпва като асистент към Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет на Софийския университет. През 1941 г. е избран за редовен главен асистент към Катедрата по вътрешни болести, а през 1947 г. – за редовен доцент към същата катедра. От 1949 г. е завеждащ Катедра по вътрешни болести и терапия, а през 1950 г. е избран за редовен професор и ръководител на същата катедра към Терапевтичната клиника на Медицинската академия в София. Ректор е на Висшия медицински институт през 1958-1960 г. През 1959 г. е избран за представител на България в Експертната комисия по сърдечно-съдови заболявания при СЗО. През 1961 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 1967 г. – за академик. Умира на 29 август 1979 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.240, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 240 в PDF формат