1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Митов, Милан Митов Димитров

Mitov_Milan

    Милан Митов е роден на 12 март 1884 г. в Ловеч. През 1901 г. завършва Ломското педагогическо училище. През 1904 г. завършва Загребската консерватория. Преподава пеене в Солун, Варна, Видин, София и др. По време на Балканските войни служи на Битолския фронт като капелмайстор. От 1919 г. живее и работи в София. Автор е на множество музикални произведения. Умира на 30 май 1972 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 236k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 236k в PDF формат