1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Унджиев, Иван

Унджиев, Иван

    Иван Унджиев е роден на 15 март 1902 г. в Тетевен, където завършва и гимназиалното си образование. Завършва "Българска литература и славянска филология" в Софийския университет. След 1944 г. е главен инспектор в Министерството на народното просвещение, а впоследствие е заместник-директор на Народната библиотека. Старши научен сътрудник в Института "Ботев - Левски", а впоследствие в Института по история при БАН след сливането им. Професор по нова българска история от 1967 г. Умира на 21 август 1979 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.229, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 229 в PDF формат