1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Павлов, Георги

Павлов, Георги

    Георги Павлов е роден на 10 март 1881 г. в Котел. Основното си образование получава в родния си град, а до 1898 г. учи в Казанлъшкото педагогическо училище. През 1903 г. служи като школник в Школата за запасни офицери в Княжево, а след това като фелдфебел-школник във Варна. Между 1905 и 1910 г. следва ветеринарна медицина в Торино. След завършването на образованието си Павлов се завръща в България, където е назначен за ветеринарен околийски лекар. До 1919 г. работи като ветеринарен лекар в Малко Търново, Омуртаг, Бургас, Свищов, Хасково и Айтос. През 1925 г. е избран за доцент във Ветеринаро-медицинския факултет на Софийския университет. От 1928 г. е професор. Оглавява Катедрата по ветеринарносъдебна медицина. Декан на Ветеринаро-медицинския факултет в периодите 1937 - 1939 г. и 1940 - 1942 г. Умира на 31 юли 1945 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 217k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 67k в PDF формат