1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Попов, Атанас Иванов

Попов, Атанас

    Атанас Попов е роден на 25 март 1885 г. в Лом. Завършва с отличие Лайпцигската консерватория. Получил солидна музикална подготовка, през 1921 г. той се завръща в България. През 1922 г. е назначен за учител по музика във Враца, където създава струнен оркестър, граждански и църковен хор. От 1930 г. е учител по музика в София. През 1946 г. завършва труда си "Бит и песен". Умира в София през 1955 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.215k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 215к в PDF формат