1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Наумов, Петко Йорданов

Наумов, Петко

    Петко Наумов е роден на 29 юни 1879 г. в Берковица. През 1899 г. завършва Пражката консерватория, като същата година заминава за Париж, където изучава композиция. Той е първият българин приет в Парижката консерватория. По време на следването си в продължение на 5 години работи в различни симфонични оркестри. През 1903 г. се завръща в България, където е натоварен от проф. Шишманов да основе Народно музикално училище. Между 1904 и 1912 г. е преподавател в основаното от него Частно музикално училище, по-късно Държавно музикално училище (1912 - 1921 г.). Между 1921 и 1933 г. е професор по цигулка в Държавната музикална академия, а от 1931 г. е неин директор. Неколкократно избиран за член на Управителния съвет на Народната опера. Автор на множество музикални комозиции. Умира на 5 март 1933 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 214k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 214k в PDF формат