1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Христина Морфова

Христина Морфова

    Христина Морфова е родена в Стара Загора. През 1906г. тя заминава за Прага, където следва в Певческата школа на Фр. Пивода. В Прага Морфова се запознава с Людмила Прокопова, с която ги свързва дългогодишно творческо сътрудничество. През пролетта на 1908г. Морфова изнася първия си самостоятелен концерт в Храдец Кралове. След завършването на академията Морфова постъпва като солистка в операта в Бърно. 1909г. бележи началото на нейната творческа биография с дебюта й в ролята на Марженка от "Продадена невеста" на Б. Сметана. Нов успех й носи Микаела от оп."Кармен". Операта непрекъснато й възлага нови роли - "Краински славей", "Мадам Бътерфлай","Вълшебната флейта", "Буря". През 1911 г. Морфова специализира пеене при проф. Иснардон в Париж. През 1912г. се завръща в България и постъпва в "Оперната дружба", но за кратко. На 7.1Х.1912г. е поставена "Продадена невеста" на Б. Сметана, режисьор Хр. Морфова. Това е първото режисирано от жена оперно представление в България. През 1913г. Морфова и Прокопова изнасят поредица от концерти в Чехия. На 17.Х.1914г. Морфова дебютира на българската сцена в "Тахибеговица" на Димитър Х. Георгиев. Особено забележително е участието й в премиерата на "Селска чест" - третата й роля на българска сцена. До края на сезона участва и в "Аида", където е партньорка на Ст.Македонски. Съвместно с Л. Прокопова концертира в различни градове на страната. От 1915г. Морфова подновява гастролите си в чужбина - следват концерти в Будапеща, Виена. В периода 1917-1931г. Морфова е редовна артистка в Пражката народна опера, където високо оценяват й в операта "Дон Жуан" (Моцарт), "Лакме" (Делиб), "Продадена невеста" и "Либуше" от Б. Сметана. Назначена е за редовен професор в Пражката консерватория. Междувременно гостува в Германия (1917г.), Англия (1923г.), Италия (1923г.), Франция (1925г.), а през 1935г. предприема турне в Съветския съюз. В периода 1926-1933г. Морфова развива активна концертна дейност, изнася самостоятелни и съвместни с Л.Проколова концерти в редица градове на страната и в Чехия. През 1931г. Морфова се завръща в България окончателно. Тук развива многостранна дейност - гастролира в Софийската народна опера, изнася концерти, преподава пеене в Държавната музикална академия. Христина Морфова притежава рядък по красота глас. Изпълнява с голям успех Марженка ("Продадена невеста" от Б.Сметана), Царицата на нощта ("Вълшебната флейта" от Моцарт), Лакме от едноименната опера на Делиб, Аида ("Аида" от Верди), Сантуца ("Селска чест" на Маскани). По време на концертите изпълнява български народни песни обработка на Д. Христов, Ц. Цанков, Димитър Х. Георгиев, В. Бобчевски, М. Големинов, Петко Стайков и др. както и песни от чехословашки композитори - Олдржих Блеха, Индржик Индржих, Мацак, Витеслав Новак, Фьорстер и др. Изпълнява и песни от руски композитори - А. Тречанинов, Римски-Корсаков, Модест Мусоргски, С. Рахманинов и др., както и произведения на Григ, Шуберт, Делиб, Готовац и т.н. На основание решения на Научния секретариат на БАН с протокол № 17 от 17.II.1978 г., т. 13.16 през май 1978г. постъпват в Научния архив на БАН архивните материали намиращи се в Института за музика. Сред тях е и личния фонд на Христина Морфова, съдържащ твърде малко документи: ръкописа на Борис Морфов на издадената през 1980г. книга "Незабравимата Христина Морфова", две писма от Хр. Морфова до Т. Хаджиев и снимка на Хр. Морфова и Л. Прокопова. В Държавния исторически архив се намира основната част от фонда на Христина Морфова. (ф.488 съдържащ 231 а.е.).Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 212k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 212k в PDF формат