1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Кауцки, Вацлав

Kautzki_Vatzlav

    Вацлав Кауцки, роден на 15 февруари 1857 г. в с. Копи, около Прага. Завършва Пражката консерватория. В България пристига през 1879 г. и до 1908 г. е капелмайстор. Дейността му е насочена в произведения, предимно за духов оркестър, като същевременно композициите на Кауцки са предимно малки пиеси и концерти.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 207k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 207к в PDF формат