1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Казаков, Драгомир Костов

Kazakov_Dragomir

    Драгомир Костов Казаков, роден на 8 юли 1866 г. в Тулга, Добруджа. Завършва средното си образование в Бесарабия. Образованието си продължава в Прага през 1886 г. в оперна школа и певчески клас на Консерваторията. Неговите прояви са носечени в изнасянето на откъси от опери в централни баритонови партии. Виден драматичен артист, един от основателите на Българската оперна дружба. Починал на 22 септември 1948 г. в гр. София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 206k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 79к в PDF формат