1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Пипков, Панайот Христов

Пипков, Панайот

    

    Панайот Пипков е роден 21 ноември 1871 г. в Пловдив в семейството на музиканти. Основното си образование завършва в родния си град. През 1887 г. постъпва в пловдивската любителска театрална трупа. От 1891 г. е артист в театър "Сълза и смях". Поради музикалната си дарба и настояване на колегите му, през 1893 г. е изпратен от Министерството на народното просвещение да учи музика в Милано. След две години се завръща в България и започва да учителства из страната. Любомир Пипков е композира множество клавирни пиеси, хорови песни, пиеси за цигулка, опера, музика към драми. Умира на 25 юли 1942 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.203k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 203к в PDF формат