1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Манолов, Емануил Иванов

Manolov_Emanuil

    

    Емануил Манолов е роден на 7 януари 1860 г. в Габрово. Веднага след Руско-турската война отива да следва музика в Москва. Връща се в България при обявяването на Сръбско-българската война и постъпва в духовия оркестър на Първи софийски полк. По-късно е учител по пеене в Казанлък и капелмайстор в Асеновград. Автор на първата българска опера. Умира на 2 февруари 1902 г. в Казанлък.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 202k, опис 1-2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 202k в PDF формат