1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Атанасов, Илия

Атанасов, Илия

    Илия Атанасов е роден през 1874 г. в гр. Ямбол. Дванадесетгодишен става редник-музикант в 8-ми Варненски полк. Само за няколко години се издига до чин фелдфебел, като същевременно учи задочно до седми клас. През 1900 г. взима изпит за завършено средно образование в София, а на следващата година получава държавна стипендия за Императорската консерватория в Одеса. След завършването си, четири години по-късно, се завръща в гр. Ямбол като капел-майстор в 4-ти конен полк. Умира в Балканската война 1912 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 199k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 199к в PDF формат