1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Кръстев, Александър Георгиев

Кръстев, Александър

    Александър Кръстев е роден 1 февруари 1879 г. във Видин. През 1901 г. завършва Загребската консерватория. До 1907 г. работи в Ломското педагогическо училище, след което се мести във Варна, където работи до края на живота си. Участва в създаването на повечето музикални институции в града. Дирижира хора и оркестъра на музикалното дружество „Гусла“, хор „Морски звуци“, еврейския хор „Хармония“ и катедралния хор, а от 1919 г. организира и ръководи хора на оперетната дружба. Автор е на множество музикални композиции. Умира на 17 юли 1945 г. във Варна.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 196k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 196k в PDF формат