1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Николов, Анастас Николов

Николов, Анастас

    Анастас Николов е роден на 1 май 1876 г. в с. Бугариево, Солунско. През 1898 г. завършва Синодалното училище за църковно пеене в Москва. От 1899 до 1901 г. е гимназиален учител в София. През 1901 г. е командирован в Петербург от Св. Синод , за да издири и изследва оригиналните записи на българските църковни напеви, намиращи се в Русия. . През 1918 г. се завръща в София и обработва събраните материали, които три години по-късно излизат от печат. От 1918 г. е диригент на църковни хорове. От 1919 до 1922 г. е учител в Софийската духовна семинария и преподавател по елементарна теория на музиката и църковно пеене в Държавното музикално училище. Умира на 14 август 1924 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 193k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 193k в PDF формат