1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Маестро Атанасов, Георги

Maestro_Atanasov

    Георги Атанасов е роден на 6 май 1882 г. в Пловдив. През 1903 г. завършва консерваторията в Пезаро, Италия, където получава титлата „маестро ди музика“. При завръщането си в България работи като капелмайстор в Хасково, Карлово, Пловдив и София. Известно време е диригент на Гвардейския симфоничен оркестър на Народната опера в София. Автор е на 6 опери, 4 детски оперети, множество хорови и солови песни, военни маршове и др. Умира на 17 ноември 1931 г. в Италия.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 192k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 192k в PDF формат