1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Колев, Атанас

Колев, Атанас

    Атанас Колев е роден през 1864 г. в Търново. Завършва музикално училище в Одеса. Последователно е учител по музика в Търново, Габрово и София. Автор е на множество учебници и учебни помагала по музика. Умира през 1946 г.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 191k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 191k в PDF формат