1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Морфов, Александър Василев

Morfov_Aleksandar

    Александър Морфов е роден на 13 януари 1880 г. в Стара Загора. Завършва Униатската католическа школа в Одрин, където учи флейта. През 1902 г. завършва Военното училище в София, където работи като възпитател между 1904 и 1922 г. Участва в Балканските войни и в Първата световна война. През 1919 г. е произведен в чин подполковник, а с Царска заповед през 1922 г. преминава в запаса. Участва в създаването на Съюза на народните хорове. Автор на множество музикални произведения. Умира на 19 април 1934 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 190k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 190k в PDF формат