1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Михов, Никола Василев

Mihov_Nikola

    Никола Михов е роден на 6 март 1877 г. в Габрово. Завършва Априловската гимназия 1895 г. През 1897 г. отива да следва литература в Женева, а през 1898 г. се прехвърля в Брюксел, където през 1900 г. се дипломира с докторат по статистика. След завръщането си в България е учител по френски в Габрово, Велико Търново и София. Между 1908 и 1912 г. е поддиректор на Народната библиотека. Между 1912 и 1930 г. работи в големите библиотеки в Берлин, Мюнхен, Лайпциг, Дрезден, Париж, Лондон и др., където издирва извори за българската история. Умира на 5 април 1962 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 180k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 180k в PDF формат