1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Недевски, Захари Спиридонов

Недевски, Захари

    Захари Недевски е роден на 4 март 1879 г. в Севлиево. Завършва общия курс на Държавното рисувално училище и специален курс в Художественото индустриално училище. След дългогодишна преподавателска дейност през 1960 г. е избран за редовен професор в Художествената академия. Умира през 1975 г.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 179k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 179k в PDF формат