1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Моллов, Янаки Стефанов

Molov_Yanaki

    Янаки Моллов е роден на 2 ноември 1882 г. в с. Беброво, Еленско. През 1902 г. завършва I мъжка гимназия в София. През 1905 г. завършва агрономство в Москва. След завършването на висшето си образование е дългогодишен преподавател в Садовското земеделско училище. От 1919 г. е доцент, а от 1923 г. редовен професор по земеделска икономика в Софийския университет. Многократно е избиран за декан на Агрономическия факултет (1921 - 1923, 1927 - 1929, 1930 - 1931, 1937 - 1939). Ректор на СУ между 1939 - 1940 г. Дописен член на БАН от 1935 г. Редовен член от 1941 г. Министър на земеделието между 1923 и 1926 г. Министър на народното стопанство през 1935 г. Умира на 22 ноември 1948 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 178k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 178k в PDF формат